DBE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1. TARAFLAR

1.1- DBE :

Ünvanı: Davranış Bilimleri Enstitüsü
Adresi:
Telefon:
Faks:
Email:

 

1.2- ÜYE :

Adı/Soyadı/Ünvanı: ÜYE adı
Adresi:
Telefon:
Email:

 

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, ÜYE tarafından, DBE’ye ait dbe-egitim.com’da ya da aşağıda tanımlanan Site’de bulunan hizmetlerin satın alınması ve kullanımı ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE TANIMLAR

Sözleşme konusu hizmetin adı, ÜYE tarafından, DBE’nin dbe-egitim.com isimli sitesinde yer alan, nitelikleri, adı, fiyatı ve ödeme şekli belirlenmiş ve SİTE’de üzerinden verilecek hizmetler arasından seçilen hizmetlerdir.

 

TANIMLAR

Site: DBE tarafından hazırlanan ve DBE Web Sitesi ya da DBE’nin anlaştığı aracı kurumlar sitesi ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Video: DBE tarafından belirlenen konulara ilişkin eğitim, ses ve görüntü kayıtlarını;

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ve videoları;

Hizmetler: DBE’nin, ÜYE’nin ihtiyaç duyacağı iş ve işlemleri/hizmeti tahmin ve tespite dayalı geliştirerek, internet ortamında kolay ve rahat bir şekilde ulaşılıp kullanılması için sunduğu sitedeki uygulamalar, hizmetler, video ve içerikleri, kapsamaktadır.

 

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 5. ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI VE YAPTIRIMLAR

 

MADDE 6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

 

MADDE 7. CAYMA HAKKI

ÜYE tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için, hizmetin verileceği günden 5 (beş) gün öncesine kadar DBE’ye faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin ÜYE tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Hizmetin kullanılmasına 5 (beş) günden daha az bir süre kaldığında hizmet bedeli iadesi yapılamaz. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ÜYE’ye gönderilen hizmete ilişkin fatura aslının (aslı gönderilmişse) iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi (10) iş günü içinde hizmet bedeli (kredi kartıyla ödenmemişse) ÜYE’ye aynen iade edilir (varsa ödenmiş vergiler mahsup edilerek).  ÜYE, kendisine Fatura aslı gönderilmezse, fatura aslını aynen iade etmediği takdirde, ÜYE’ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Hizmet bedeli kredi kartıyla ödenmişse, Hizmet iade bedeli (varsa ödenmiş vergiler mahsup edilerek), banka tarafından ÜYE hesabına, cayma tarihinden itibaren 2-6 hafta arası bir süre içinde yansıtılmakla beraber bu sürede DBE’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, ÜYE’den havale gönderdiği hesabına havale/EFT iade gönderilmesi suretiyle (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır )  yapılacaktır

 

MADDE 8. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile DBE’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ÜYE bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.