DBE EĞİTİM ve GELİŞİM YAKLAŞIMI

  • DBE bünyesinde geliştirilen eğitim içerikleri yetişkin eğitim prensipleri çerçevesinde, öğretim yöntem ve yaklaşımları dikkate alınarak bilimsel temellere uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.
  • Tüm içeriklerimiz alanında uzman eğitmen ve danışmanlarımız kontrolünde bir öğretim tasarımcısı ile birlikte hazırlanmaktadır.
  • Her eğitimimizde öğrenme hedefleri (ne öğretilecek?), öğrenme etkinlikleri (nasıl öğretilecek?) ve ölçme-değerlendirme araçları (ne kadar öğretilecek?) kurum ihtiyaçlarına uygun şekilde hizalanarak yeniden geliştirilmektedir.
  • Eğitimlerimizde eğitim öncesi ve sonrası destekleyici çalışmalar yapılmaktadır ve bu  çalışmalar bir online eğitim yönetim sistemi (DBE Eğitim ve Gelişim Platformu) üzerinden takip edilmektedir.
  • Eğitim ihtiyacınızın doğru tespit edilmesi için eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları her eğitimden önce farklı seviyelerde yapılmaktadır.