Yükleniyor Eğitimler
Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta…
Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta Dayalı Yaratıcı Müdahaleler Eğitimi - 3 Gün
Detaylar
 • Tarih: 29 Mayıs 2020
 • Saat: 10:00 ~ 17:30
 • Fiyat: ₺3540
 • Yer:
 • Eğitmen: Liana Lowenstein, MSC
Kimler Katılabilir:

Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, aile terapistleri ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilir.

Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta Dayalı Yaratıcı Müdahaleler Eğitimi - 3 Gün

Korona virüs salgını sebebiyle ileri tarihe ertelenmiştir.

 

Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta Dayalı Yaratıcı Müdahaleler Eğitimi

Eğitim Tarihi: 29-30-31 Mayıs 2020

Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta Dayalı Yaratıcı Müdahaleler Eğitimi, 6-18 yaş arası çocuk ve gençlerle çalışan uzmanlara yaratıcı klinik ve terapötik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu eğitim kapsamında;

 • Yaratıcı terapötik ilişki kurma becerileri,
 • Direnç gösteren çocuk, genç ve aileleri seans sürecine dâhil etme ve işbirliği yapmaya yönelik müdahaleler,
 • Yaratıcı ve kapsamlı bir perspektif ile klinik değerlendirme yapabilme,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) odaklı yaratıcı müdahaleler ile kaygı bozuklukları ve travma popülasyonunda nasıl çalışılabileceği

öğretilecek ve katılımcıların bu alanlarda uygulama becerilerini geliştirmeleri desteklenecektir.

 

 1. Gün: Çocuk, Genç ve Aileler ile Çalışırken Klinik Değerlendirme ve Müdahale Planlaması

Eğitimin bu modülünde bireysel, grup ve aile oturumlarını anlamlı ve etkili kılmak için yaratıcı değerlendirme ve tedavi müdahaleleri sunulacaktır. Adım adım bir değerlendirme modeli ve etkili tedavi planlaması öğretilecektir. Bunun yanı sıra iyileştirici oyunlar, sanat ve hikayeleri içeren yenilikçi aktiviteler sunulacaktır. Öfke yönetimi, sosyal beceriler, stresin azaltılması ve öz saygı gibi konulara yönelik müdahaleler sunulacaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Çocukları, gençleri ve aileleri seans sürecine dâhil etmek için en az üç müdahale yöntemini öğrenmek
 • Çocukları, gençleri ve aileleri klinik olarak değerlendirmek için yenilikçi bir değerlendirme modelini uygulamayı öğrenmek
 • Terapi öncesi tedavi planı geliştirmek için gerekli adımları öğrenmek
 • Çocuklarla ve gençlerle kullanmak için birçok yaratıcı müdahale öğrenmek
 • Aile terapisinde kullanmak için en az üç müdahale yöntemini öğrenmek

 

 1. Gün: Kaygı Bozukluklarının Tedavisinde Yaratıcı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Müdahalelerinin Kullanılması

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), çocuk ve gençlerde kaygıyla çalışmak için deneysel olarak en çok desteklenen terapi yöntemidir. Bu yaklaşımın verimliliği çocuk ve gençlerin tedaviye dahil olması için yaratıcı ve gelişimsel olarak uygun müdahalelerin birleştirilmesiyle artırılmaktadır.

Eğitimin bu modülünde, Bilişsel Davranışçı Terapiye genel bir giriş sonrasında kaygılı çocuk ve gençleri değerlendirme ve tedavide kullanılacak yenilikçi müdahale yöntemleri sunulacaktır. Öğretilen müdahaleler ana tedavi bileşenlerini; psikoeğitim, somatik belirtileri yönetme, duygusal ifade, bilişsel yeniden yapılandırma, maruz kalma ve nüks etmesini önlemeyi ele alacaktır.

Eğitimin bu modülünde, her ne kadar kaygılı çocuk ve gençlerle nasıl çalışılabileceği odak noktayı oluştursa da öğretilen müdahalelerin çoğu, diğer problemlerle çalışmak için de uygulanabilir olacaktır.

Öğrenme Hedefleri:

 • Kaygı bozukluğu türlerini açık bir şekilde anlama ve anlatabilmek
 • Kaygılı çocuk ve gençler ile çalışılırken BDT’nin ana bileşenlerini tanımlama
 • Kaygılı çocuk ve gençler ile çalışmak için yaratıcı ve eğlenceli müdahale yöntemlerinin BDT ile entegre edilerek kullanılmasının yararlarını öğrenme
 • Çocuk ve gençlerin kaygıyı yönetmesine yardımcı olmak için bir maruz bırakma planı uygulama adımlarını öğrenme
 • Çocuk ve gençlerin kaygıyı yönetmesine yardımcı olmak için en az üç terapi tekniğini öğrenme

 

 1. Gün: Gelişimsel Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Yaratıcı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Müdahalelerinin Kullanılması

Çoğu çocuk ve gencin terapiye başlama sebebi yaşadıkları travma/travmalardır. Eğitimin bu modülünde travmanın çocuk ve gençler üzerindeki etkisine ve bireyin yaşadığı travmatik olaya dair algısını etkileyecek koruyuculara ve risk faktörlerine değinilecektir. Eğitimde bir travma değerlendirme modeli üzerinden travma yaşamış çocuklarla çalışmak için kanıta dayalı yaratıcı terapi tekniklerinin nasıl kullanılabileceği öğretilecektir.

Öğrenme Hedefleri:

 • Kanıta dayalı travma tedavisinin ana bileşenlerini açıklama
 • Travma yaşamış çocuk ve gençleri travma bakış açısından değerlendirmek için kullanılacak en az üç teknik uygulamayı öğrenme
 • Travma yaşamış çocuk ve gençleri tedavi etmek için en az beş yeni müdahale yöntemi uygulamayı öğrenme
 • Travma öyküsü alabilme ve uygulayabilme
 • Bir terapistin travma öyküsünü çalışırken sorabileceği üç olası soruyu belirleme

 

Eğitmen: Liana Lowenstein, MSC

32 yıllık klinik deneyime sahip olan Lowenstein, Kanada Oyun Terapisi Derneği onaylı oyun ve travma odaklı bilişsel davranışçı terapisti, süpervizörü ve eğitmenidir. Çocuk ve aile terapisi üzerine uluslararası alanda bilinen 12 kitabı bulunan Liana aynı zamanda Kuzey Amerika ve yurtdışında eğitimler vermektedir. Lowenstein, Kanada Çocuk ve Oyun Terapisi Derneği (CACPT) tarafından oyun terapisine yapmış olduğu yüksek katkılardan dolayı Monica Herbet Ödülü’nü almaya layık görülmüştür.

Kimler Katılabilir: Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, aile terapistleri, okul öncesi öğretmenleri ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilir.

*Eğitim süresince her gün teorik anlatım, video, yoğun role-play çalışmaları ve vaka sunumları ile çalışılacaktır.

*Eğitim, çevirmen eşliğinde İngilizce verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Ergün Avcı eavci@dbe.com.tr  0212 233 01 10 / 216

Bilgi almak isterseniz, sizi hemen arayalım...

Ön Kayıt Formu


Sizi Arayalım

İlginizi çekebilecek diğer eğitimlerimiz

Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta Dayalı Yaratıcı Müdahaleler Eğitimi - 3 Gün
29 Mayıs 2020 10:00 - 17:30
Çocuk, Genç ve Aile Terapisinde Kanıta Dayalı Yaratıcı Müdahaleler Eğitimi - 3 Gün

Liana Lowenstein, MSC

ÇOCUK TERAPİSİNE AİLEYİ ENTEGRE ETMEK - ONLİNE
31 Mayıs 2020 13:00 - 16:30
ÇOCUK TERAPİSİNE AİLEYİ ENTEGRE ETMEK - ONLİNE

Ceren Kurtay Doğan

İstanbul

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisine Giriş ve Online Oyun Terapisi Eğitimi - ONLİNE
14 Haziran 2020 13:00 - 16:30
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisine Giriş ve Online Oyun Terapisi Eğitimi - ONLİNE

Didem Altay

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık (Resilience) “ÇEPSP 101” Programı Uygulayıcı Eğitimi
20 Haziran 2020 10:00 - 17:30
Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık (Resilience) “ÇEPSP 101” Programı Uygulayıcı Eğitimi

Dr. Atanur Akar

İstanbul

EMDR I.Düzey Temel Eğitimi Kayseri - Haziran 2020
25 Haziran 2020 09:00 - 18:00
EMDR I.Düzey Temel Eğitimi Kayseri - Haziran 2020

Emre Konuk
Asena Yurtsever

Kayseri

EMDR I.Düzey Temel Eğitimi İstanbul Temmuz 2020
16 Temmuz 2020 09:00 - 18:00
EMDR I.Düzey Temel Eğitimi İstanbul Temmuz 2020

Emre Konuk
Asena Yurtsever

İstanbul