İK Uzmanlığı Gelişim Programı

İK Uzmanlığı Gelişim Programı

 Yetkinlik ve Davranış Odaklı Mülakat Teknikleri

Katılımcıların, işe alma, kariyer planlama, terfi veya benzer amaçlı olabilecek her türlü görüşmeyi, başından sonuna kadar yönlendirecek ve sonuca ulaştıracak bilgiye sahip olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 Yetenek Yönetimi

Geleneksel yetenek yönetimi programları, en yetenekli olanların organizasyona alınması, pek çok eğitim verilerek ve belli bir kariyer yolu çizilerek, elde tutulmalarını sağlamaya yöneliktir. Yeni nesil yetenek yönetimi programları ise, bireysel yeteneklerin keşfini ve bu yetenekler doğrultusunda verilecek eğitimlerle potansiyelin performansa dönüştürülmesini amaçlar. Bu eğitim, geleneksel modelle yeni nesil modeli karşılaştırarak, özellikle Y jenerasyonunun beklentisi olan bireysel yaklaşımlar ile yeteneklerin ve potansiyelin en üst seviyede performansa dönüştürülmesini sağlayan bir yol haritası sunmaktadır.

 Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim

Çalışanların performanslarının takibi ve adil bir sistemle değerlendirilmesi, şirketlerin verimliliği için gereklidir. Bu eğitimde, kurum içinde birlikte oluşturulabilecek değerlendirme sistemleri ve uygulamalarına ilişkin dinamikler, yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

 Test ve Envanterlerin İK’daki Yeri

 Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulayıcı Eğitimi

Her şirketin daha verimli ve başarılı çalışmalarda bulunabilmesini sağlayabilmek amacı ile çalışanlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu eğitimde, bu yönlerin tespiti için kullanılan “Değerlendirme Merkezi” uygulamalarında rol alacak İnsan Kaynakları Uzman ve Yöneticileri’nin gözlem yapma, not tutma, soru sorma ve değerlendirme yapma becerilerini kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Ayrıntılı Bilgi Almak İçin
Uğur Gümüş – ugumus@dbe.com.tr
0212 233 01 10 / Dahili 209