DBE Liderlik Gelişim Programı

DBE Liderlik Gelişim Programı

“Lider olmadan önce, başarının tanımı kendini geliştirmektir, lider olduğunda ise başarının tanımı diğerlerini geliştirmek olur.” – Jack Welch

 

“Lider doğulur mu, olunur mu?“

“Yönetici mi, Lider mi?”

“Koçvari lider nasıl olunur.”

Liderlik gelişim programımız, bireyi bir bütün olarak anlayabilmek için sistemsel seviyeden bakışla dört modülden oluşur.

Modül 1: Kendimi Yönetiyorum

Modül 2: İlişkilerimi Yönetiyorum

Modül 3: Ekibimi Yönetiyorum

Modül 4: Geleceği Yönetiyorum

Sürecin sonunda katılımcılar kendilerine özel deneyimleyerek geliştirdikleri liderlik modeliyle, süreci kendilerine ve organizasyonlarına entegre etmeyi öğrenirler.

Liderlik geliştirme programımızda davranış değişikliğinin ve gelişimin desteklenmesi için uygulamalı eğitimin yanısıra, modüller arası ödevler ve iş yerinde uygulamaya dönük egzersizler de mevcuttur.

 Modül 1 Kendimi Yönetiyorum

“Ben kimim ve kim olmak istiyorum?”

“Nasıl bir lider olmak istiyorum?”

“Ünvanımdan bağımsız olarak bireysel değerlerim ve güçlü yönlerim neler?”

Bireyin liderliğe giden yolculuğunda ilk durak kendisidir. ‘Her birey eşsiz ve mükemmeldir’ mottosundan yola çıkarak, önce kendi kimliğini sonra da bireyin kendine özel geliştirdiği liderliği keşfetmesidir amaç.

Kazandırdıkları:

 • Kendi liderlik modelini belirleyebilmesi,
 • Bireysel farkındalığının artmasıyla duygusal zeka becerilerinin de gelişmesi,
 • Lider olarak iç engellerinin üstesinden gelebilmesi,
 • Nerede olduğuna ve nereye gitmek istediğine dair hedeflerini netleştirmesi,
 • Zamanı yönetme becerisinin pekiştirmesi,
 • Liderin değerlerinin, inançlarının, güçlü yönlerinin farkına varması.

 

 Modül 2 İlişkilerimi Yönetiyorum

“İlişkilerimde ne alıyorum ve veriyorum?”

“İlişkilerimde neden hep aynı yerde takılıyorum?”

“Sağlıklı ve dengeli ilişki yürütmek için neyi farklı yapmalıyım?”

Kendini daha iyi tanıyan bireyin, daha sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler kurma yolunda emin adımlarla yol alması amaçlanmaktadır.

Kazandırdıkları:

 • Bireysel farkındalığı arttırarak, çevresindekilerle daha verimli iletişimler kurabilmesi,
 • İlişkilerdeki kör alanlarını görebilmesi,
 • Samimi, şeffaf, güven veren, kalıcı ilişkiler kurabilmesi,
 • İlişkilerde doğru mesajları vermek ve olgun bir birey ilişkisi sergilemesi.

 

 Modül 3 Ekibimi Yönetiyorum

“Lider olarak ekibimin başarısına nasıl katkıda bulunabilirim?”

“Ekibime sergilediğim kimlikle üst yönetime sergilediğim kimlik arasında fark olmalı mı?”

“Performans görüşmelerinde etkinliğimi nasıl arttırabilirim?”

“Ekibimin güçlü yönlerini sergilemesine nasıl daha çok fırsat tanırım?”

“Ekip içinde güveni nasıl arttırabilirim?”

Lider olarak etki alanımızın en fazla olduğu yer ekibimizle olan iletişimimiz. Ekibin potansiyelini ortaya çıkarmayı, onlara rol model olmayı, sağlıklı geri bildirimle gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Kazandırdıkları:

 • Bireyin kendi hayatının lideri olmanın yanısıra çevresindekilere de ilham verem bir lider olması
 • Birlikte çalıştığı kişilerle koçvari iletişim kurabilmesi,
 • İş yaşamında karşılaşılan başlıca sorunları çözmeye yardımcı yeni araçlar edinmesi,
 • Performans değerlemesi görüşmelerinde daha verimli sonuçlar alması,
 • Liderin ekibiyle daha etkin iletişim kurması ve daha etkin geri bildirim vermesi.

 

 Modül 4 Geleceğimi Yönetiyorum

“Hayallerim / hedeflerim neler?”

“Değişime nasıl öncü olabilirim?”

“Şirketimin sürekliliğine katkım nasıl olur?”

Şirketlerin kaçınılmaz süreci değişime olumlu bakmayı, ekibin değişime uyumunu kolaylaştırmayı, yani değişime öncü liderler olmayı amaçlıyoruz.

Kazandırdıkları:

 • Liderin kendi vizyonunu/amacını netleştirmesi,
 • Şirketin vizyonuna olan katkısını daha net görmesi,
 • Belirsizlik/kriz ortamında da şirket yönetiminde liderlik yapabilmesi,
 • Çalışanlarına rol model olan bir lider olabilmesi,
 • Çalışana ya da müşteriye değil insana değer veren bakış açısını benimsemesi.

 

Ayrıntılı Bilgi Almak İçin
egitim@dbe.com.tr
0212 233 01 10 / Dahili 209