Liderlik Gelişim Programları 

Liderlik Gelişim Programları 

 Yöneticiler İçin Liderlik-Koçluk Eğitimi

DBE-Forton Yöneticilere Akredite Liderlik-Koçluk Eğitimi, , en başta koçluk becerilerini güçlü bir iletişim aracı olarak kullanma ve liderlik yeteneklerini geliştirme amacıyla, performansı artırmak üzere tasarlanmıştır. Hem daha çok koçluk becerisine sahip bir lider olmak isteyenlere hem de kurumlardaki liderlere uluslararası çapta akredite eğitim programlarıyla destek vermek isteyen dahili koçlara, İK ve Organizasyonel Gelişim uzmanlarına birçok fayda sağlar. Hem çalışan bağlılığı ve hem de duygusal zekâya sahip liderlik için nörobilimde yapılan çalışmalar, başarılı kurumlar oluşturabilme ve çalışanlardan en yüksek verimi almada, koçluk yaklaşımını sergileyen liderlerin değerlerini ortaya koyuyor. Yaklaşımımız, insanların yapabileceklerinin en iyisini yapabilmelerini ve güçlü takımlar kurmayı, kültürel değişimi ve çalışan bağlılığını geliştiren duygusal zeka liderliğini destekliyor. Dönüşüm, Gelişim ve Ustalık olmak üzere üç modülden oluşan eğitimde;

MODÜL 1 DÖNÜŞÜM: Bir yöneticinin liderlik ve koçluk becerileri konusunda farkındalık kazanmasını amaçlar.
MODÜL 2 GELİŞİM: Yöneticinin bir koç olarak lidere dönüşme sürecinden sonra, liderlik ve koçluk becerilerinin kapsamlı olarak geliştirilmesini amaçlar.
MODÜL 3 USTALIK: Liderlik ve koçluk becerilerine sahip yöneticilerin birer ustaya dönüşmesini amaçlar.

 Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir yöneticinin iş, insan, para ve zaman yönetimi gibi farklı alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak yöntem ve becerileri, uygulamalarla öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 Etkin Geribildirim Verme ve Performansı Arttırma Eğitimi

Sözlerin, davranışların hatta bir bakışın bile etkisi çok büyük; hem kendi üzerimizde hem de diğerlerinin. Amaç, bu etkiyi, etkileşimi anlamak, hayatın akışı içinde kullanmaktır. Bu eğitim, etkin geribildirim verme yollarını öğrenerek değişim sağlayacak, gelişimi sürekli kılacak ve motivasyonu yüksek, potansiyelini ortaya koyabilen çalışanlardan oluşan
uyumlu bir iş ortamı yaratmaya yönelik ipuçları sunmayı amaçlamaktadır.

 Durumsal Liderlik Eğitimi

Katılımcılara “Durumsal Liderlik” metodu ile çalışanların yönlendirilmesi, hangi durumda kime nasıl liderlik yapılacağının belirlenmesi, çalışanların geliştirilmesi ve motive edilmesi anlatılacak ve uygulamalar ile pekiştirilecektir.

 Liderlik Becerileri Eğitimi

Liderliğin çok konuşulduğu ve sorgulandığı bugünde, bireylerin kendilerini tanımaları ve kişilik özellikleri doğrultusunda liderlik becerilerini geliştirebilmeleri önem kazanmıştır. Bu eğitimde “Liderlik Yetkinlik Modeli” üzerinde durularak, kişilik ve liderlik özellikleri ile iletişim, gelişim ve sonuç odaklı liderlik irdelenecektir. Tüm bu süreç uygulamalarla desteklenecektir.

 İş Hikayeleri Eğitimi

Bu eğitim, birçok eğitimin bileşkesidir. Eğitmenin 18 yıldan bugüne kadar vermiş olduğu 50 ‘ye yakın eğitimin önemli bölümlerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Alışılmış olan bütün eğitimlerden yöntem olarak farklıdır. Ele alınan her bir konu için gerçek bir iş hikayesi paylaşılmaktadır. Bu hikayeler genellikle eğlenceli, komik ve katılıma açık şekilde paylaşılmaktadır.

 Kadın Liderler Eğitimi

Eğitimin amacı, kadın yöneticilerimizin liderlik yetkinliklerini bir üst seviyeyeye taşımalarına yardımcı olmaktır. Eğitim, ilham veren lider olma yolunda verilen teorik bilginin yanısıra, iş dünyasında lider olarak başarı yolunda ilerlerken “kadın olmak” ve “kadın kalabilmek” yolculuğunda destek olacak paylaşım ve uygulamaları içerir.

 Nasıl Yönetmeli Eğitimi

İşletmelerin en önemli sorunlarından birisi, yöneticilerin takımlarını belirledikleri hedefe doğru yüksek verimlilikle koşturmalarıdır. İnsan yaradılışı itibari ile, kendisine değer verilmesini, ve kârlılığa katkısının doğru bir şekilde karşılanmasını bekler. Üstelik bu beklenti kişiye özgü olup, firma ve yönetici değerleri ile çoğu zaman senkronizasyon göstermez. Tıkanıklıkta bu noktada ortaya çıkar. Bu eğitimde yöneticilerin, üst yönetim tarafından kendilerine verilen hedefleri takımlarına nasıl yansıtmaları, nasıl destek olmaları ve nasıl kontrol etmeleri gerektiği aktarılır. Ayrıca yöneticilerin, ekip üyelerini sistemlerin içine nasıl çekeceklerini de ele alır. Eğitimin her madde başlığı yaşanılmış gerçek öyküler ile renklendirilmektedir.

 Değişimi Liderlerle Yönetmek Eğitimi

“Dünya Değişiyor” sözünü duymayan kalmamıştır. Dünya üzerinde yaşayanların birbirleri ile hızlı iletişimi sayesinde artık çalışanlar tarafından herşey bilinmekte. Bu sebeple çalışanların firmalarından ve yöneticilerinden beklentileri de değişiyor. Sadece “Y kuşağı” diye olaya bakıp yönetmeye kalkmak, değişim bekleyen çalışanlar için yeterli değil. Bu eğitimde; çalışanların firmalarından ve liderinden neler beklendiği ve nasıl karşılanması gerektiği gösterilmektedir.

 Etkin Liderlik için Zihin Modelleri Eğitimi

Eğitimin amacı, iş dünyasında herkesin daha yüksek performansla ve daha mutlu ve daha tatmin dolu bir iş yaşamı içinde olmalarını ve bireylerin kişisel vizyonlarını güçlendirerek, kendileri ile birlikte organizasyondaki herkese ilham veren rol modellere dönüşmelerini sağlamaktır. Eğitimde konuyu tamamlayan oyun, aktivite ve vaka çalışmaları yer alır. Deneyimlerin eğlenceli olması ile katılımcıda yaratılan duygu, öğrenmeyi ve eğitimden alınan verimi arttıran unsurlardan biridir.

 Farklı Kuşakları Bir Arada Yönetmek Eğitimi

Türkiye nüfusunun yaklaşık %35’ini oluşturan ve bir önceki nesil olan X kuşağı ile iş hayatını paylaşmaya başlayan Y kuşağını anlamak; onlarla birlikte çalışan kişiler, yöneticiler ve kurumlar için önem taşımaktadır. İş hayatına giren bu yeni nesille birlikte, eskiden gelen çalışma alışkanlıkları, teknolojiyi kullanım, yönetim ve iletişim tarzları da değişti. Bu eğitimde katılımcıların; kuşakların özelliklerini öğrenmeleri, ‘Y Kuşağını’ yakından tanıma, anlama ve etkin yönetebilme konusunda ipuçları edinmeleri, farklı kuşakların bir arada etkin ve verimli çalışma ve iletişim kurma yollarını aktarmak hedeflenmektedir.

 Delegasyon / Yetkilendirmek Eğitimi

Delegasyon yani yetkilendirme doğru yapılmadığı takdirde kaybedenler hanesinde sadece yönetim veya çalışanlar olmaz. Asıl kaybı firma yaşar. Her hata, kaybedilen zamana mal olur. Küçük veya önemsiz gibi görünen detayların farkına varmak, alışkanlıkları değiştirmeye bağlıdır. Bu eğitimde bütün detaylara dikkat çekilerek doğru eylem, davranışlar gösterilmekte ve doğru davranış alışkanlıklarının nasıl kazanılacağı belirtilmektedir.