Lider – Yönetici Gelişim Programları 

Lider – Yönetici Gelişim Programları 

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ

İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Bu eğitimde, bir yöneticinin iş, insan, para ve zaman yönetimi gibi farklı alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak yöntem ve becerileri, uygulamalarla öğrenmesi amaçlanmaktadır.

İLERİ YÖNETİM BECERİLERİ

Üst ve ara kademe yöneticilerin temel görevi, konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesidir. Zorluk, bu hedeflerin alt kademelerce sahiplenmelerini sağlamakta yatar. Sahiplenmenin yolu ise, ekibin; istenilen davranışları sergilemesi ile aşılır. Bu eğitimde, yönetim becerilerine sahip olan katılımcılara, ekiplerinden nasıl destek alabilecekleri, onlarda sahiplenme duygularını nasıl sergiletebilecekleri konusunda yöntem ve bilgiler paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL LİDERLİK

Şirketlerde kurum kültürü oluşturmak, günümüze kadar hep; organizasyonların üst basamaklarından başlayıp alt kademelere doğru yaygınlaştırılması şeklinde çalışılmış ve uygulanmıştır. Bu anlayış lidere göre takım oluşturmayı ve bu takımlarda beklenen yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik çabalardan ibaret kalmıştır. Farklı yetkinliklere sahip kişiliklerden oluşan takımlarda ise takımı oluşturan kişilerin davranış alışkanlıkları liderin beklentilerini gerçekleştirmesinde güçlüklere neden olmaktadır. Bu eğitimde; takımın kendi beklentileri ile arzulanan hedeflerin yakalanmasını sağlayacak olan takım üyelerinin, nasıl verimli ve huzurlu olacakları gösterilmekte böylece çalışanların aidiyetlerinin nasıl yükseltileceği paylaşılmaktadır. Böylelikle hedeflerin takım olarak yakalanması daha hızlı ve kolay olması hedeflenmektedir.

DURUMSAL LİDERLİK

Bu eğitimde “Durumsal Liderlik” anlayış ve yaklaşımlarının geliştirilerek, pratik uygulama yöntemlerinin denenmesi ve içselleştirilmesi hedeflenmiştir.

ETKİN GERİ BİLDİRİM

Bu eğitimde, katılımcıların etkin iletişimin önemli bir başlığı olan etkin (olumlu ya da olumsuz) geribildirim alma ve verme konularında edindikleri becerilerini, uygulamalar yoluyla davranışa dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır.

MENTORLUK

Bu eğitim, firmalarda belli bir kıdeme gelmiş kişilerin, kendilerinden daha gençlere tecrübe ve birikimlerini aktarmalarına yön vermek için yapılandırılmıştır. Özellikle iş yaşamında nelere odaklanmak ve nasıl yapmak sorularına cevap vermeye yöneliktir. Diğer yandan insan davranışlarının hangi sebeplere bağlı olarak değişebileceğini göstermektir.

DEĞİŞİM VE KRİZ YÖNETİMİ

Kurumsal hayatta,bir sonraki aşamada olabilecekleri tasarlayarak ani gelişmeler karşısında vereceği tepkileri aktif kontrol edebilen,çözüm odaklı takım ağlarını hızla oluşturabilen, ekiplerinin yaşamlarında pozitif etki yaratabilen kurumlar ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlayacaktır. Bu sürdürülebilirliğin oluşması içinde değişimi ve oluşabilecek krizleri etkin ve hızlı yönetebilecek liderlerle ihtiyaç vardır. Bu eğitim; teorik bilgiyi aktarıp, bol ve farklı uygulamalar ve örneklerle, teoriyi pratikle birleştiren bir model ile değişim ve krizi yönetme yetkinliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

LİDERLİKTE KOÇLUK YAKLAŞIMLARI – KOÇVARİ LİDERLİK

Hem çalışan bağlılığı hem de duygusal zekaya sahip liderlik için nöro-bilimde yapılan çalışmalar, başarılı kurumlar oluşturabilmede ve çalışanlardan en yüksek verimi almada, koçluk yaklaşımını sergileyen liderlerin değerini ortaya koyuyor. %80’iuygulamalı olan bu eğitimle; katılımcıların liderlik kavramının anlamını ve koçluk becerileri ile ilgili kendilerini keşfetmeleri; egzersizlerle farklı liderlik tarzlarını anlamaları; kendilerinin ve beraberlerindeki kişilerin vizyonlarını geliştirmeleri; geribildirim alırken ve verirken koçluk bilgilerini kullanmaları ve takım çalışmalarını işbirlikçi ilişkiler ile daha etkin kılmaları amaçlanmaktadır.

YÖNETİCİ – LİDER GELİŞİM PROJESİ

Program; bireyi bir bütün olarak anlayabilmek için sistemsel seviyeden bakışla dört modülden oluşur. Sürecin sonunda katılımcılar kendilerine özel deneyimleyerek geliştirdikleri liderlik modeliyle, süreci kendilerine ve organizasyonlarına entegre etmeyi öğrenirler. Liderlik geliştirme programımızda davranış değişikliğinin ve gelişimin desteklenmesi için uygulamalı eğitimin yanı sıra, modüller arası ödevler ve iş yerinde uygulamaya dönük egzersizler de mevcuttur. Bu eğitim seti ile kişilerin öncelikle nasıl bir lider olduğunu tanımlaması ve olmak istediği liderliğe kendini keşfederek ilerlemesi sağlanmaktadır.

Modül 1: Kendimi Yönetiyorum
Modül 2: İlişkilerimi Yönetiyorum
Modül 3: Ekibimi Yönetiyorum
Modül 4: Geleceğimi Yönetiyorum

Ayrıntılı bilgi almak için,
egitim@dbe.com.tr
0212 233 01 10 / Dahili 209