Modül 1 – Dönüşüm

Modül 1 – Dönüşüm

DBE-Forton Koçluk Eğitimleri

Amaç, bireylerin liderlik ve koçluk becerileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamaktır.

Bireyler çevresindekilerle ilişkilerini geliştirmek; yöneticiler ise çalışanlarına ilham vermek için birçok beceri ve yaklaşıma ihtiyaç duyar. Lider ve koç olarak yöneticilik yapmak ya da koçluk becerilerine sahip bireyler olmak; hem takımların olağanüstü iş sonuçları üretmelerini sağlamak, hem de başarılı iletişim kanalları kurabilmek için en etkili yoldur.

Liderlik kavramının anlamını ve koçluk ile bağlantısını keşfedin,
Egzersizlerle koçluk becerilerinizi geliştirin.

Modül 1 – Dönüşüm Eğitim süresi:

• 2 günlük uygulamalı sınıf eğitimi
• 1 saatlik 4 adet grup süpervizyonu

Eğitime kimler katılabilir?

• İlişki ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyenler
• Yeni koçluk araçlarını ve tekniklerini öğrenmek isteyenler
• Farklı iletişim tarzlarını ve koçluk becerilerinin en iyi ne zaman ve nasıl kullanı-lacağını öğrenmek isteyenler
• Liderlik becerilerini geliştirmek isteyenler
• Diğerlerini motive etmek için yeni yöntemler arayanlar
• Daha başarılı olmaları için diğer insanlara ilham vermek isteyenler
• Çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarmak isteyenler
• Kurum kültürü değiştirmeyi hedefleyenler
• ”Vizyon” oluşturan ve paylaşanlar
• Yetenek yönetimine önem verenler
• Uygun kaynakları belirleyen ve kullananlar
• Liderleri desteklemek için yeni yöntemler keşfetmek isteyenler

Bu iki günlük eğitimde liderlik koçluğu için önemli becerileri edinecek ve bir lider olarak koçluk stilinizi geliştireceksiniz.

Kişisel gelişim:

Birer saatlik 4 adet grup süpervizyonu ile deneyimlediğiniz koçluk becerilerinizin düzenli olarak gözlemlenmesine olanak sağlayacaktır.

Bu eğitimde kazanacağınız beceriler:

• Soru sorma
• Etkin dinleme
• Pozitif bağlılıklar yaratma
• Daha iyi ve işbirlikçi ilişkiler kurarak takımınızla ve çevrenizdekilerle etkin çalışma/ iletişim kurma
• Farklı liderlik tarzlarını anlama
• Liderlik için kendi vizyonunuzu oluşturma
• Bir koç olarak liderin tarzını ve önemini anlama
• Etkin geribildirim verme ve alma

Eğitimin kapsamı:

• Amaçlar, Hedefler, Tanımlar:
• Koçluk, Mentörlük, Danışmanlık, Liderlik tanımlarında netleşme
• “Yönetici”den “Koç-Lider”e dönüşme
• Vizyon sahibi bir liderlik sergileme
• Koçluğun işyerindeki uygulama alanlarını anlama

Etkili koçluk iletişimleri için prensipler, beceriler ve adımlar:

• Güvenli iletişim
• Olasılık Yaratma
• Profesyonel liderlik koçluğunu keşfetme
• Geribildirim alırken ve verirken koçluk becerilerini kullanma
• Stratejik düşünmeyi aksiyon planlama ile birleştirme

Lider ve Koç Olarak Yönetici olmanın prensipleri:

• Liderlik koçluğunun beş prensibi
• Koçluk ve liderlik, problem çözümünden daha fazlasıdır
• Güç ilişkilerini değiştirme: Yaratıcılık ortağı olarak koçluk

Koçluğu yaşamda uygulamak:

• Liderlik ve koçluk becerilerini sadece rol oyunları ile değil, gerçek durumlar içinde yaşarken geliştirmek
• Karmaşık durum ve ilişkilerde koçluk yapmak
• Başarılı düşünce ve davranışların yolunu açma
• Öğrenmek, gelişmek ve nihayetinde hedeflere ulaşmak

Koçluk yetkinliklerinizi geliştirmek:

• Profesyonel ve kişisel gelişiminizde, uluslararası koçluk standartları çerçevesinde fark yaratmak
• Koçluk ve mentorluk farkını bilmenin gönül rahatlığı

Broşür ve Sunumlar

 Broşür

Diğer Modüller:

Modül 2 – Gelişim

Modül 3 – Ustalık

 

Tüm Eğitim Programlarımız