Modül 2 – Gelişim

Modül 2 – Gelişim

DBE-Forton Koçluk Eğitimleri

Yöneticilerin ve bireylerin bir koç gibi lidere dönüşme süreci tamamlandıktan sonra, liderlik ve koçluk becerilerinin kapsamlı olarak geliştirilmesini sağlamaktır.

Bu eğitimle, koçluk becerilerinizi derinleştirip,kendinizin ve diğerlerinin liderlik değerlerini keşfedin.

Çalışanların yaratıcılığını açığa çıkarmak, onlarda sorumluluk duygusu oluşturmak ve en iyi çalışanları elde tutmak için güven ilişkisi kurmaya ihtiyaçları vardır. Bu noktada koçluk becerileri oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Lider ve koç olarak yöneticilik yapmak, takımların olağanüstü performans üretmesinde, sonuç olarak da şirket verimliliğinde en etkili yöntemdir.

Modül 2- Gelişim Eğitim süresi:

• 3 gün Uygulamalı Sınıf Eğitimi
• 4 adet 1 saatlik Grup Süpervizyonu
• 4 adet Birebir Gözlemle Süpervizyon

Eğitime kimler katılabilir?

• Koçluk becerilerini üst seviyeye taşıyarak derinleştirmek isteyenler
• Koçluk yaparken duygusal zeka araçlarını kullanmak ve uygulamak isteyenler
• Duygusal zekâ becerilerini kullanarak, kişilerin / çalışanların potansiyellerini açığa çıkarmak isteyenler
• Kişilerin / çalışanların motivasyonlarını artırmanın ve onlara liderlik etmenin yeni yollarını arayanlar

Bu eğitimde kazanacağınız beceriler:

• Duygusal zekayı ilişkilerinizde ve yönetsel rollerinizde kullanma
• Takımlara liderlik etme ve çalışma arkadaşlarınıza destek verme
• Iş arkadaşlarınız, tedarikçileriniz ve müşterilerinizle ilişkilerinizi geliştirme
• Koçluk becerilerini işyerindeki durumlara adapte etme

Eğitimin kapsamı:

• Birey, organizasyon ve liderler için değerlerin önemini anlama
• Koçluk yoluyla değerleri ortaya çıkarma ve kişilerin öz değerleriyle yaşamalarını destekleme

Duygusal zekayı geliştirmek için:

• Duyguların farkındalığını artırma, kendiniz ve diğer kişiler için duygusal yetenek oluşturma ve geliştirme
• Dinleme becerilerinizi derinleştirme
• Geribildirim alırken ve verirken duygusal zekayı kullanma

Koçluk yetkinliklerinizi ICF standartlarına taşımak için:

• Liderlik ve koçluk becerilerini sadece rol oyunları ile değil, gerçek durumlar yaşanırken geliştirme
• Liderlik/Koçluk Modelini öğrenme
• Kişisel ve profesyonel gelişimi planlama

Sürekli kişisel gelişim:

• Ön Çalışma: Duygusal zeka oluşturma ve geliştirme egzersizleri
• Uzman Koç ile 4 Adet 1 Saatlik Süpervizyonlar: Öğrenmeye odaklanma, liderlik ve koçluk çerçevesindeki konu ve tecrübeleri paylaşma.
• Birebir Gözlemle Süpervizyon: Diğer katılımcılarla birlikte çalışarak gerçek hayatta koçluk egzersizleri yapma; uzman koçtan ve koçluk verilen kişilerden geribildirim ve süpervizyon alma.

Broşür ve Sunumlar

 Broşür

Diğer Modüller:

Modül 1 – Dönüşüm

Modül 3 – Ustalık