Modül 3 – Ustalık

Modül 3 – Ustalık

DBE-Forton Koçluk Eğitimleri

Liderlik ve koçluk becerilerine sahip yöneticilerin ve bireylerin birer ustaya dönüşmesini sağlamaktır.

Modül 3 – Ustalık Eğitim süresi:

• 3 gün Uygulamalı Sınıf Eğitimi
• 6 saat birebir gözlemle süpervizyon

Eğitime kimler katılabilir?

• Liderlik ve koçluk tekniklerini daha da geliştirerek koçluk becerilerine derinlik katmak isteyenler
• Koçluk uygulamalarında ileri derece duygusal zeka araçları kullanmak isteyenler
• Liderlik ve koçluk becerilerini profesyonel seviyeye çıkarmak isteyenler
• Kişisel farkındalığını ve etkileme becerilerini en üst seviyeye çıkarmak isteyenler
• İnsanların duygusal zekâlarını ön planda tutarak mevcut potansiyellerini açığa çıkarmak isteyenler
• Karmaşık ve zor durumlarda bile başkalarını motive etmek ve onlara liderlik etmek isteyenler
• Kurum kültürünü, herkesin sorumluluk aldığı ve liderlik gösterdiği bir seviyeye çıkarmak isteyenler
• Usta bir lider olarak, daha başarılı olmaları için diğer çalışanlara ilham vermek isteyenler

Bu eğitimden sonra kazanacağınız beceriler:

• Kişisel farkındalığınızı ve etkileme becerilerinizi geliştirme
• Liderlik ve koçluk becerilerini ustalıkla uygulama
• Koçluk bilgilerinizi ustalık seviyesinde kullanarak takımlara liderlik etme ve çalışma arkadaşlarınıza destek verme

Eğitimin kapsamı:

• Ideal benliğin faydalarını anlama
• Etkili liderin ne anlama geldiğini fark etme/anlama
• 5 liderlik prensibi ile liderlik ve koçluk yapma

Duygusal zekayı geliştirmek için:

• Dinleme kabiliyetlerinizi derinleştirme
• Etkili bir koçluk için lisanımızı nasıl kullandığımızı anlama
• Hem kendimiz için hem de başkaları için duygusal kapasite
artırma

ICF standartlarında koçluk yetkinliği için:

• Liderlik ve koçluk becerilerini rol oyunları ile değil, gerçekten yaşanan durumlar ele alınarak geliştirme
• ICF standartlarını/etik kurallarını ve sınav gereksinimlerini öğrenme
• Kişisel ve profesyonel gelişiminizi planlama

Sürekli kişisel gelişim:

• Ön çalışma: Duygusal zeka oluşturma ve geliştirme egzersizleri
• Birebir Gözlemle Süpervizyon: 3 seans koç olarak 3 seans da danışan olarak birebir süpervizyon alma
• Uzman bir koçtan/eğitimciden geri bildirim alma

Broşür ve Sunumlar

 Broşür