Yükleniyor Eğitimler

Ece Eryılmaz

Uzman Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, F.M.V Özel Ayazağa Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Sınıf öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukları Tanımasında Cinsiyet Önyargısı ve Sınıf Yönetimi için Önemli Faktörler” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Lisans eğitimi sırasında, DBE, Bengi Semerci Enstitüsü, Ekip Norma Razon, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi,ÇARE-DER, Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde gönüllü stajlar yapmıştır. Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde, yüksek lisans eğitimi kapsamında süpervizyon eşliğinde yetişkinler ve çocuklarla çalışmıştır.

Eryılmaz, Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI ve DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve WISC-IV eğitimlerini almıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. ve II. Düzey, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Koçluk eğitimine katılmıştır. Uz. Psk. Danışman Filiz Çetin tarafından Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır. SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ne katılmıştır. Linehan Institute tarafından verilen Diyalektik Davranış Terapisi eğitiminin I. ve II. Modüllerini tamamlamıştır.

2015 yılından beri Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Bölümü’nde görev almakta olan Ece Eryılmaz, çocuk ve ergenlerle duygusal sorunlar, akademik zorluklar, kaygı bozuklukları, korku, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, sınav kaygısı ve performans geliştirme gibi konularla çalışmaktadır. Çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi, EMDR, oyun terapisi, kısa süreli çözüm odaklı terapi ve diyalektik davranış terapisi tekniklerinden yararlanmaktadır.