Yükleniyor Eğitimler

İnci Canoğulları

İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans programında yaparak alandaki uzmanlığını almaya hak kazanmıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde süpervizyon eşliğinde bireylerle, ailelerle ve çiftlerle terapi yapmıştır. Dış stajını Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde Serebral Palsi (CP) hastası çocuklar ve aileleriyle çalışarak tamamlamıştır. Burada hasta çocukların anneleriyle grup terapisi çalışmaları yürütmüştür.

Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde uzman psikolog/çift ve aile terapisti olarak çalışmakta ve yetişkinlerle, çiftlerle ve ailelerle terapi yapmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra aldığı eğitimler arasında, EMDR I. ve II. Düzey, Çift ve Aile Terapisi, Grup Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi yer almaktadır. Terapi çalışmalarında; EMDR, Çözüm Odaklı Terapi ve Aile Terapisi Modeli’ni kullanmaktadır.  Mesleki ilgi alanları arasında; EMDR terapisi, psikolojik travma, depresyon, kaygı bozuklukları, ilişki problemleri, çiftlerle ve ailelerle terapi yer almaktadır.

Terapist olarak çalışmanın yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde de görev alan Canoğulları, EMDR-TR,IFTA (International Family Therapy Association) ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir.