Yükleniyor Eğitimler

Merve Kılıç Yalçınkaya

Uzman Gelişim Psikoloğu ve Klinik Psikolog Merve Kılıç Yalçınkaya, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi olmak üzere iki ayrı hastanede staj yapmıştır.

Lisans eğitimi sonrası İngiltere’nin University of Kent üniversitesinde Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programından mezun olmuştur. Yüksek lisans tezini “Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu Semptomları Gösteren Yüksek İşlevli Otizmli Çocukların Üst Bilişlerinin Araştırılması” üzerine yazmıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde uzman psikolog olarak görev yapmış ve çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, aileler ile bireysel görüşmelerin sürdürülmesi ve okul öncesi öğretmen eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalar gerçekleştirmiştir.

İkinci yüksek lisansını Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde; yüksek lisans eğitimi stajını ise İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen MMPI ve WISC-IV eğitimlerini tamamlamıştır. Moxo Dikkat Ölçme Testi eğitimini tamamlamıştır. DBE tarafından verilen EMDR I. Düzey ve Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerle I. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Dr. Klinik Psikolog Başak Demiriz ve Psikiyatrist Doç. Dr. Vahdet Görmez tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Oyun Terapisi ve Kum Tepsisi Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Dikkat Eksikliği ile ilgili çalışmalarında faydalanmak üzere Attentioner Dikkat Eğitimi’ni tamamlamıştır. Çocuklara Uygulanan Objektif Testler Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Çalışmalarında, EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kum Tepsisi Terapisini kullanmaktadır. Çocuk ve gençlerde kaygı bozuklukları, okula uyum süreci, okul sorunları, sınav kaygısı, travma, duygusal sorunlar, depresyon, korkular, saldırganlık ve öfke kontrolü ile çalışmakta ve ebeveyn danışmanlığı yapmaktadır. Bununla birlikte Dikkat Eksikliğine yönelik Attentioner dikkat programını uygulamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir