Yükleniyor Eğitimler

Mustafa Çetinkaya

Mustafa Çetinkaya, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Çukurova Üniversitesi’nde PDR ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrenimi görmüştür.

Çetinkaya, EMDR, Dialektik Davranış Terapisi (DBT), Çözüm Odaklı Terapi, Çift ve Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Grup Terapileri, Dinamik Psikoterapi ve Bağımlılık Terapisi gibi alanlarda eğitimler almış ve seanslarında bu terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Ayrıca Çetinkaya, bağımlılık tedavisi alanında mesleki deneyimini artırmak üzere Origins Behavioral Healtcare’in Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaletinde bulunan bağımlılık tedavi merkezinde çalışmıştır.

Çetinkaya, 2010-2013 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı’nca SODES programında bağımsız proje değerlendirme uzmanı olarak çalışmıştır.

Çetinkaya 2009-2011 yılları arasında Gaziantep’de bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 2012-2015 yılları arasında da  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Psikolog olarak görev almıştır. Çetinkaya, bu yıllarda özel aile ve psikolojik danışma merkezlerinde çiftler, aileler, ergenler ve yetişkinler ile terapist olarak çalışmıştır.

Aile Bakanlığı’nda görev aldığı dönemde valilik görevlendirmesi ile Kilis ilindeki mülteci kamplarında iki buçuk yıl görev almış ve kamplarda psiko-sosyal destek merkezleri kurmuştur. Mültecilerin savaş travması ve acılarına kayıtsız kalmamak amacıyla DBE Kurucu Başkanı Emre Konuk’un da yer aldığı,  akademisyenler ve klinisyenlerden oluşan bir ekip ve İl Valiliğinin desteği ile kamp koşullarında EMDR terapisine dayalı bilimsel araştırma ve tedavi çalışmaları yürütmüştür.
Çetinkaya 2016 yılında EMDR Sertifikalı Terapisti olarak uluslararası akreditasyonunu almıştır.

İstanbul’a dönüş yaptıktan sonra bir üniversitenin tip fakültesi hastanesinde Klinik Psikolog olarak çalışmaya başlayan Mustafa Çetinkaya’nın yayınlanmış ve yayınlanmak üzere olan bilimsel araştırma makaleleri bulunmakta ve çeşitli tedavi araştırma projelerinde yer almaktadır.