Yükleniyor Eğitimler

Nurdan Özçelebi

Psikolog Nurdan Özçelebi, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile tamamlamıştır. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tez sürecinde olup, kendilik algısı odaklı bir ölçek geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

2014 yılı itibariyle çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Özçelebi, görev aldığı projelerde üniversite adayı gençlerle ve aileleriyle kariyer çalışmaları yapmış ve bununla ilgili okullarda öğrencilere çeşitli seminerler vermiştir. Şu anda da mezun mentorlük programlarında aktif olarak yer almakta ve öğrencilerin kişisel gelişimleri için hedef belirlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri yanı sıra aldığı temel terapi eğitimleri arasında EMDR I. Düzey ve II. Düzey, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Çift ve Aile Terapisi, Amerika ve Kanada Oyun Terapisi Enstitüsü tarafından onaylı ve tescilli oyun terapisti Klinik Psk. Dr. Evangeline Munns ve Dr. Susan M. Knell tarafından verilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi bulunmaktadır. Temel terapi eğitimlerinin yanı sıra Liana Lowenstein, Robin Shapiro, Prof. Dr. Jeffrey A. Kottler ve Dr. John B. Arden gibi uzmanların çeşitli eğitimlerine ve birçok kongre, sempozyum, panel ve seminerlere katılmıştır. Uygulayabildiği testler arasında Moxo Dikkat Testi bulunmaktadır.

2018 yılından beri DBE Çocuk ve Genç Bölümü’nde yer almakta ve çocuk, genç, yetişkin ve aileler ile psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Çocuk ve gençlerle travma, duygusal problemler, kaygı bozuklukları (ayrılık kaygısı, sınav kaygısı, sosyal fobi gibi), korku, öfke kontrol problemi, yeme bozuklukları, boşanma, akademik performans geliştirme, ilişkisel problemler ve sosyal beceri geliştirme gibi konularla çalışmaktadır. Aynı zamanda ebeveynlerle de kaygı, tükenmişlik, yetersizlik ve suçluluk duygusu gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Psikoterapi çalışmalarında EMDR Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.

Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra DBE bünyesinde yürütülen projelerde ve bilimsel çalışmalarda aktif olarak görev almaktadır. Ayrıca EMDR Derneği Travma İyileştirme Grubu (EMDR-HAP) bünyesinde görev almakta ve ülkemizde yaşanan toplumsal travmalarda gönüllü olarak saha çalışmalarına katılmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği üyesidir.