Yükleniyor Eğitimler

Özge Berçin

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur ve Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans süresince 360 Derece Değerlendirme Sistemi üzerinde çalışmıştır.

Avrupa Birliği projelerinde görev alarak iş hayatına başlayan Özge Berçin, 2008 yılı başında Davranış Bilimleri Enstitüsü, Kurumsal Gelişim Merkezi’nde danışman olarak göreve başlamış, ardından Kurumsal Gelişim Merkezi bünyesinde Proje Bölümünün yöneticiliğini üstlenmiştir. Bu süreçte bireysel gelişimi ve kurumsal gelişimi hedefleyen birçok ölçme ve değerlendirme ile yetenek yönetimi projelerinde aktif olarak görev almıştır. 360 Derece Değerlendirme ve Geribildirim, Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamaları, ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları, Fokus Grup uygulamaları ile Yetkinlik Modelleme projelerinde Danışman ve Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. Özge Berçin Şubat 2012 tarihinde ise ICF Akredite Forton Group koçluk eğitiminin tüm modüllerini tamamlamış, ardından “Eğitimcinin Eğitimi” programını da tamamlayarak Forton koçluk eğitimlerini vermeye hak kazanmıştır. DBE bünyesinde koçluk çalışmalarını sürdürmekte ve 16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimleri, DBE-Forton Koçluk ile Değerlendirme Merkezi Değerlendirici Eğitimleri de vermektedir.