Değerlerimiz

Değerlerimiz

İnsan Odaklı ve İlkeli Çalışma

İnsan ve insan ile ilgili her konuda, psikoloji disiplini çerçevesinde verilebilecek bütün hizmet alanlarında yer almaya çalışır; hangi koşulda olursa olsun Enstitü’yü oluşturan ilke ve değerlerden ödün vermeyiz.

Öncülük

Psikoterapi alanında Türkiye’de açılan ilk Özel Enstitü olarak alanımızdaki gelişmeleri, bilimsel saygınlığı olan ülkelerin yetkin kurumlarından izleyerek meslek içi eğitimler düzenlemek, gençleri mesleğe hazırlamak ve psikoterapinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak önemli amaçlarımızdandır. Faaliyet alanımız ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izler, uluslararası literatürün ve akademik çalışmaların nabzını tutar, ülkemizde psikoloji mesleğinin gelişimine öncülük ederiz. Enstitümüzü örnek alınan bir kurum yapmak, ekibimizin, danışanlarımızın ve kurumsal müşterilerimizin DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ile çalışmaktan memnun olmalarını, bize güven duymalarını sağlamak ve enstitü ruhunu çok uzun yıllar yaşatmak en büyük isteğimizdir.

Bilimsellik

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak bilimin yol göstericiliğine inanır, bilimin sunduğu doğrularla hareket ederiz. Ürettiğimiz fikir ve çözümlerin, oluşturduğumuz projelerin bilimsel dayanaklarının olmasına önem veririz.

Sosyal Sorumluluk Bilinci

Sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda toplum yararına projeler üretir; DBE dışında üretilen projelere katkıda bulunuruz. Meslektaşlarımızın ve öğrencilerin yetişmesine, kendilerini geliştirmesine önem verir, bu amaçla çalışmalar yaparız.

Araştırmacılık ve Yaratıcılık

Enstitümüz, araştırmanın önemine inanır, sonuçlarını bilimin ve enstitü hizmetlerinin gelişimine sunar. Bu sebeple, Enstitü içinde veya dışında birçok araştırmayı yönlendirir ve sonuçlarını psikoloji biliminin hizmetine sunarız. Araştırmacı kimliğimizle bütünleştiğini düşündüğümüz yaratıcı yönümüzle, yeni fikirler üretir, bu fikirlerin teori ve pratikteki uygulamaları üzerine çalışmalar yaparız.

Değer Yaratma

Hizmet verdiğimiz kurumlara çağdaş, pozitif ve ölçülebilir katkılarda bulunmayı amaçlarız. Kuruma özel, insan faktörüne odaklanan stratejilerin oluşturulması ve geliştirilmesinde danışmanlık ve bunların uygulanmasında destek hizmetleri veririz. Her kurumun kendine özgü bir yapısı olduğu düşüncesiyle projelerimizi kurumun yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda, kuruma artı değer katacak şekilde geliştiririz.